Privacyverklaring

 

Wij van Key Games Network B.V. ('Key Games', 'wij', 'ons' of 'onze') respecteren uw privacy en onderstrepen het belang van het bieden van een veilige omgeving voor uw persoonsgegevens. Daarom willen wij transparantie bieden over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Het doel van deze privacyverklaring ('privacyverklaring') is om u als gebruiker te informeren over hoe we uw persoonsgegevens (alle informatie die aan u gekoppeld of naar u herleid kan worden, 'persoonsgegevens') verwerken wanneer u onze spellen speelt en de spellensites van ons gamingplatform bezoekt. Hieronder valt informatie over met wie we uw persoonsgegevens delen, hoelang we die bewaren en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking ervan.

Deze privacyverklaring is van toepassing voor elk bezoek aan of gebruik van de volgende spellensites ('spellensites'):

       www.zigiz.com/nl/

       www.gembly.com/

 

In deze privacyverklaring geven we u algemene informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Ook geven we u uitgebreide informatie over de processen binnen onze diensten.

ALGEMENE INFORMATIE

In dit deel van onze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een van onze spellensites bezoekt en/of er een spel speelt. Voor specifieke informatie over onze verwerkingsactiviteiten op de respectievelijke spellensite verwijzen we u naar de dienst-specifieke informatie hieronder.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Beechavenue 137, 1119RB Schiphol-Rijk, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerkingvan uw persoonsgegevens ('de verwerkingsverantwoordelijke').

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via dpo@azerion.com.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we en hoe?

Wanneer u een van onze spellensites bezoekt of er een spel op speelt, verzamelen, gebruiken, bewaren wij verschillende soorten persoonsgegevens die we tevens kunnen overdragen. Als vuistregel verzamelen we geen 'speciale categorieën van persoonsgegevens' en vragen wij u daar ook niet om. Hieronder valt eventuele bijzonder beschermde informatie, zoals informatie over gezondheid, religie, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele voorkeuren of geaardheid.

De informatie die we verzamelen, is ook afhankelijk van welke van onze spellen of spellensites u gebruikt en hoe. We verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

Door u verstrekte persoonsgegevens

U kunt onze spellen bezoeken en spelen zonder een account aan te maken of in te loggen op onze websites. Wanneer u een spel bezoekt of opent op een van onze spellensites, geeft u ons bepaalde informatie of wordt u om bepaalde informatie gevraagd, zoals:

       Gegevens verstrekt met betrekking tot onze klantenservice: Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, verzamelen wij informatie over uw verzoek (onderwerp en inhoud van uw verzoek) en uw contactgegevens (e-mailadres).

       Spelbeoordelingen: Wij verzamelen beoordelingsinformatie wanneer u de beoordelingsknoppen (duim omhoog/omlaag) gebruikt op onze spellensites.

       Uw accountinformatie: Op onze spellensites heeft u de optie om een account aan te maken. Als u besluit een account aan te maken, verzamelen we uw inloggegevens (uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord).

Persoonsgegevens die we ontvangen of genereren via uw gebruik van onze diensten

Wanneer u onze spellensites bezoekt of er een spel speelt, verwerken we ook informatie over uw apparaat en over uw interactie met onze spellen of onze spellensites, waaronder:

       Technische informatie: We verzamelen informatie over uw apparaat/apparaatinstellingen en kunnen deze informatie combineren met die van verschillende apparaten die u voor de hieronder beschreven doeleinden gebruikt. De informatie die we uit deze apparaten verkrijgen, omvat onder meer het type apparaat, browserinformatie, online identificators (uw IP-adres), apparaat-ID's, spel-/site-ID, geolocatiegegevens (op basis van uw IP-adres) en andere technische informatie.

       Cookie-informatie: Zoals beschreven in onze cookieverklaring ('cookieverklaring') maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels of lokale opslag, en laten we derde partijen toe om cookies en vergelijkbare technologieën te gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Het exacte proces van het plaatsen van cookies en de gegevens die hierdoor mogelijk worden verwerkt, staat beschreven in onze cookieverklaring.

       Uw gebruik: Wij verzamelen informatie over hoe u onze spellensites gebruikt of de spellen op onze spellensites speelt. Deze informatie omvat uw voorkeuren, zoals uw interesses in bepaalde categorieën van spellen, de acties die u onderneemt, de tijd en de duur van uw activiteit. Ook verzamelen we informatie over de websites die u naar onze spellensite hebben gebracht.

Persoonsgegevens die we van derden verzamelen

In bepaalde gevallen verkrijgen we ook uw persoonsgegevens via derden, in strikte naleving van de van kracht zijnde wetten en regelgevingen over gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt door de volgende derden:

       Betalingsproviders: Als u aankopen doet in spellen, wordt die transactie verwerkt door een externe betalingsprovider, waardoor die onderhevig is aan het privacybeleid van die provider. Voor deze transacties ontvangen we geen specifieke financiële informatie (zoals de betalingsmethode of uw creditcardgegevens), maar mogelijk wel informatie die betrekking heeft op uw transactie, zoals het item dat u heeft gekocht, de betalingsstatus en de betalingsdatum.

       Sociale netwerken en gekoppelde platforms van derden: Als u onze spellensites bezoekt of er een spel op speelt door in te loggen via een extern platform (Facebook), en op dat platform een account heeft aangemaakt, wordt dat authenticatietoken met ons gedeeld.

       Gebruikersacquisitiebedrijven: Als u op advertenties klikt die u in een netwerk van een derde worden getoond, ontvangen wij campagne-informatie (campagne-ID, de kliks op onze advertenties, creative views), informatie over welk spel of welke spellensite u heeft bezocht, uw land en taal, en technische ID's van onze gebruikersacquisitiepartners.

       Ook ontvangen we informatie over uw geolocatie (bij benadering, het land waarin u zich bevindt) van derden, bijv. Google. We gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, om bepaalde diensten af te stemmen op uw locatie, en ter voorkoming van fraude of misbruik.

Voor meer informatie over welke gegevens van een specifieke spellensite worden verwerkt, verwijzen we u naar het gedeelte met dienst-specifieke informatie hieronder.

Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

Afhankelijk van welke spellensite u gebruikt en welke privacy-instellingen u heeft geselecteerd, kunnen we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 

 

Aanbod en verbetering van onze spellen en diensten

       om u in staat te stellen onze spellen te spelen, waaronder spellen van derden die op onze spellensites beschikbaar zijn

       om uw account aan te maken en te beheren

       om met u te communiceren over accountactivering en wachtwoordbeheer

       om het registratieproces te vereenvoudigen

       om technische ondersteuning te bieden en antwoord te geven op uw verzoeken

       om eventuele bugs/fouten te vinden en te herstellen

       om een indicatie te geven van de populariteit van onze spellen

       om de kwaliteit van onze diensten te evalueren

       om inzicht te krijgen in uw online ervaring en die te verbeteren

       om financiële rapporten samen te stellen om onze zakenpartners te betalen

Personalisering van uw spelervaring

       om uw voorkeursinstellingenvoor spellen te onthouden

       om u uw voorkeursspellen te tonen

       om u spellen aan te bevelen die u mogelijk leuk vindt op basis van uw voorkeuren

       om advertenties voor u te personaliseren

       om u te onthouden wanneer u de volgende keer een van onze spellensites bezoekt

Marketing en analyse

       om (gerichte en niet-gerichte) reclame in onze spellen of op onze spellensites te bieden

       om de effectiviteit van advertenties te meten

       om u marketingcommunicatie te sturen en u te informeren over nieuwe content en aanbiedingen in spellen

       om inzicht te krijgen in het gebruik van onze diensten over alle bedrijven in de groep ter ondersteuning van strategie en groei

 

Preventie van fraude en illegale activiteiten

       om fraude en illegaal gedrag op onze spellensite te onderzoeken en dit te melden aan de relevante autoriteiten

       om onze beleidsregels en gebruiksvoorwaarden te handhaven

Naleving van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen

       om te bepalen wat de wettelijke vereisten zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens (op basis van uw locatie en leeftijd)

       om waar nodig geldige toestemming (van ouders) te verkrijgen

       om te antwoorden op uw verzoeken in het kader van uw rechten als betrokkene, om zo te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting en boekhouding)

       om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan deze privacyverklaring

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doeleinden waarvoor we per spellensite uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen we u naar het gedeelte met dienst-specifieke informatie hieronder.

Voeren wij profilerende activiteiten uit?

Als u hiervoor toestemming geeft via de pop-up voor cookietoestemming, gebruiken we trackingsystemen om uw persoonsgegevens ter profilering te tracken. Hiermee kunnen we u relevante content bieden en onze diensten en advertenties afstemmen op uw interesses. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze vorm van verwerking. U kunt ook naar uw privacy-instellingen gaan, waar u uw voorkeuren met betrekking tot deze vorm van verwerking te allen tijde kunt bekijken en aanpassen.

Wat is onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring staan beschreven op basis van de volgende rechtsgronden:

       Uw toestemming: We verwerken uw persoonsgegevens als u ons toestemming heeft gegeven voor een specifiek doeleinde. Als u bijvoorbeeld voor het eerst onze spellensite bezoekt, vragen we u om uw toestemming voor gegevensverwerking in het kader van gepersonaliseerde advertenties, analyses, profilering, social media en spellen van externe uitgevers. Ook krijgt u just-in-time contextuele meldingen en pop-ups voor toestemming om u om toestemming te vragen voor verdere verwerkingsactiviteiten. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld door uw privacy-instellingen te veranderen. Let op: dit heeft geen invloed op eventuele verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk.

       Uitvoering van een overeenkomst: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u een partij bent , bijvoorbeeld waar nodig voor het aanmaken en beheren van uw account, ter ondersteuning van de werking van onze spellen of voor het leveren van gevraagde diensten.

       Vervullen van een wettelijke verplichting: We verwerken uw persoonsgegevens ter vervulling van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om uw leeftijd te controleren, voor belastings- en boekhoudingsdoeleinden of juridische geschillen, en eventuele verzoeken of vorderingen van gerechtelijke instanties.

       Gerechtvaardigde belangen: We verwerken uw persoonsgegevens ook voor zover die verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van derde partijen bij het invoeren van gepaste maatregelen voor het beschermen van uw privacy. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening aan u of om u een betere gebruikerservaring te bieden, of dragen we uw persoonsgegevens over binnen alle bedrijven in onze groep voor administratieve overdrachten, maar ook om de grootte van het gebruikersbestand van onze diensten vast te stellen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het gedeelte met dienst-specifieke informatie hieronder.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens niet met partijen die niet bevoegd zijn om die te verwerken. Voor het beheer van onze diensten delen we uw persoonsgegevens intern met medewerkers van de verantwoordelijke afdelingen en van de technische ondersteuning die betrokken is bij het speelproces. Dit gebeurt alleen indien toegang tot uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van hun functie.

Daarbij, en alleen wanneer noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden, delen we uw persoonsgegevens met de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers, of laten we de volgende derde partijen uw persoonsgegevens verzamelen in verband met uw gebruik van onze spellen of spellensites:

       Bedrijven in de groep: We delen uw persoonsgegevens met bedrijven in onze groep die verantwoordelijk zijn voor interne analyse ten behoeve van het meten van de productoverschrijdende doelgroepen. Wanneer we uw persoonsgegevens met een dergelijk bedrijf delen, hebben wij gepaste overeenkomsten (een bedrijfsinterne overeenkomst voor gegevensdeling) om er voor te zorgen dat uw gegevens volgens de regels worden verwerkt.

       Externe dienstverleners: We delen uw persoonsgegevens met externe dienstverleners die namens ons diensten verrichten, zoals klantenservice, IT-diensten, hosting en contentlevering, web-/sociale analyse, gegevensbeheer, diensten voor het delen op social media, videohosting en diensten voor gebruikersmeldingen. Wanneer we uw persoonsgegevens met externe dienstverleners delen, hebben wij gepaste overeenkomsten om er voor te zorgen dat uw gegevens volgens de toepasselijke wetgeving worden verwerkt.

       Betalingsproviders: Als u aankopen doet in spellen, wordt die transactie verwerkt door een externe betalingsprovider, waardoor die onderhevig is aan het privacybeleid van die provider.

       Externe speldistributeurs: Op onze spellensites bieden we spellen van externe speldistributeurs. Als u een spel van een dergelijke derde speelt, worden uw persoonsgegevens door die externe speldistributeurs verwerkt (direct of via het gebruik van cookies of soortgelijke technologie). Let op: als u een spel van een externe distributeur kiest, speelt u dat in de spelomgeving van die externe ontwikkelaar, waar wij geen controle over hebben. Wij ontvangen alleen anonieme statistieken en inkomstenrapporten van externe speldistributeurs. We raden u daarom aan om het privacybeleid van dergelijke speldistributeurs te raadplegen voordat u hun spel start. U vindt de derde partijen door wie uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door het spelen van onze spellen of onze spellensites te bezoeken via de volgende link: Lijst van derden.

       Externe advertentiebedrijven: Met uw toestemming delen we uw persoonsgegevens met externe advertentiebedrijven, of laten we externe advertentiebedrijven uw persoonsgegevens verwerken wanneer u een spel op onze spellensite opent of speelt. Als u ervoor kiest om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, krijgt u nog steeds advertenties te zien, maar sluiten die niet aan op uw interesses omdat die gebaseerd zijn op content en niet de gebruiker. Let op: als u klikt op de advertentie van een derde, wordt u doorgestuurd naar de omgeving van die derde partij waar wij geen controle over hebben.

       Wetshandhaving, overheidsinstanties of rechtbanken: Wij geven uw persoonsgegevens vrij op wettelijk verzoek van publieke instanties, waaronder wetshandhaving, overheidsinstanties of rechtbanken. We kunnen uw persoonsgegevens ook vrijgeven aan gerechtelijke autoriteiten wanneer wij een dergelijke verstrekking nodig achten voor het voorkomen van een misdrijf, het faciliteren van een onderzoek met betrekking tot openbare veiligheid, het beschermen van de veiligheid of integriteit van onze dienst, of om ons in staat te stellen voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid of het beschermen van onze rechten.

       Andere derden: We geven uw persoonsgegevens ook vrij in geval van een verwachte of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverband, toewijzing, overdracht of andere beschikking van ons bedrijf of activa, of een deel ervan (waaronder wegens faillissement of een soortgelijke procedure).

Voor meer informatie over de derde partijen met wie we uw gegevens delen, verwijzen we u naar het gedeelte met dienst-specifieke informatie hieronder.

 

Hoe beschermen we minderjarigen?

De gegevens die we van minderjarigen verzamelen en onze communicatie met ouders

Wij bieden onze gebruikers een breed scala aan spellen en spellensites aan. Sommige spellen worden gespeeld door minderjarigen. Met minderjarigen bedoelen we personen die jonger zijn dan 16 jaar. Het beschermen van de privacy van minderjarigen is uiterst belangrijk voor ons. Als u aangeeft dat u minderjarig bent, zullen we uwpersoonsgegevens over het algemeen niet verwerken.

Waar worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Uw gegevens worden over het algemeen bewaard op servers binnen de Europese Unie (EU) / de Europese Economische Ruimte (EER). Uw gegevens kunnen echter ook buiten de EU/EEA worden gedeeld. We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer ze buiten de EU/EEA worden gedeeld, waaronder het uitvoeren van de standaardcontractbepalingen (ook wel 'modelbepalingen') om zo bescherming te bieden voor uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We hebben gepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. We testen onze beveiligingsstandaarden voortdurend en werken deze waar nodig bij. Ook nemen we redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen voldoende gegevensbescherming bieden.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de vervulling van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, of om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Daarna verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens. Zie hieronder voor specifieke informatie over hoelang we uw persoonsgegevens bewaren. Aanvullende informatie over hoelang uw persoonsgegevens door onze servicepartners worden bewaard vindt u hier in de desbetreffende lijst van derden.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

In zover toegestaan door van toepassing zijnde wetten en regelgevingen over gegevensbescherming heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

       Recht op inzage in de persoonsgegevens die we over u hebben, waaronder informatie zoals de bron en de categorieën van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers (of categorieën daarvan) en de respectievelijke periode van bewaring.

       Recht op bijwerking of rectificatie van uw persoonsgegevens, zodat die altijd juist zijn.

       Uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, waaronder het recht om uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

       Recht op wissing ('recht op vergetelheid') van uw persoonsgegevens als die naar uw mening niet meer benodigd zijn voor de hierboven vermelde doeleinden. Om hiervoor een verzoek in te dienen, neemt u contact op met ons supportteam of onze functionaris voor gegevensbescherming.

       Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft aangevochten, voor de duur waarin wij die juistheid kunnen controleren.

       Recht om uw toestemming in te trekken wanneer uw persoonsgegevens met uw toestemming worden verwerkt. Let op: dit is niet van invloed op de rechtmatige verwerking van uw gegevens op basis van toestemming voordat die werd ingetrokken.

 

Recht op bezwaar
Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking op basis van met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (met inbegrip van profilering). In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken voor marketingdoeleinden.

 

U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar de onderstaande contactgegevens, onder vermelding van uw naam, e-mailadres en een beschrijving van uw verzoek.

Indien u meent dat wij niet hebben voldaan aan onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsinstantie, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@azerion.com.

 

Hoe vaak werken we deze privacyverklaring bij?

Deze privacyverklaring wordt regelmatig herzien. Wanneer er een belangrijke wijziging is die een relevante impact heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens, informeren wij u via e-mail indien we uw e-mailadres hebben. Als we uw e-mailadres niet hebben, omdat u bijvoorbeeld geen account heeft aangemaakt, brengen wij u via een banner op onze spellensite op de hoogte.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op:

Versie

Laatst bijgewerkt

1.0

27 september 2022

 

 

 

 

 

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië (VS)

Dit gedeelte voor inwoners van Californië is een aanvulling op de informatie in deze privacyverklaring en is uitsluitend van toepassing op spelers en anderen die in de Amerikaanse staat Californië woonachtig zijn. We voegen dit artikel toe om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en de regelgeving die daaronder valt. Dit artikel vermeldt de specifieke vereisten van de CCPA en moet samen met deze privacyverklaring worden gelezen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet. We kunnen de categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen echter wel delen of beschikbaar stellen als dat noodzakelijk is voor onze zakelijke doeleinden. Wij verzamelen informatie die een consument of apparaat identificeert, beschrijft, eraan is gerelateerd, ernaar verwijst, eraan gerelateerd kan zijn of er redelijkerwijs direct of indirect aan gekoppeld kan worden. In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben wij in het bijzonder de volgende categorieën persoonsgegevens (zoals voorzien door de CCPA) van consumenten verzameld:

Categorie A – Identificatiekenmerken (zoals apparaat-ID, demografische informatie zoals uw land, gebruikersnaam, e-mailadres en andere informatie die u mogelijk verstrekt, zoals uw leeftijd of taal)

Categorie B- Categorieën van persoonsgegevens zoals vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

Categorie D – Commerciële informatie (zoals aankoopgeschiedenis)

Categorie F – Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit (zoals uw interactie met onze advertentie of uw IP-adres)

Categorie G – Geolocatiegegevens

 

De CCPA biedt consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens.

U heeft het recht op inzage van specifieke informatie. Dat betekent dat u ons kunt vragen om u bepaalde informatie te geven over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens over de afgelopen 12 maanden.

U heeft het recht te weten. Overeenkomstig de CCPA heeft u het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u verwerken.

U heeft het recht op wissing, wat betekent dat u ons kunt vragen om persoonsgegevens die we van u hebben verzameld en bewaard te verwijderen, behoudens enkele uitzonderingen.

U heeft het recht op overdraagbaarheid, wat betekent dat u kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Onder de CCPA heeft u het recht op weigering van verkoop van uw persoonsgegevens. Let op: dit recht is niet van toepassing op het door ons delen van uw persoonsgegevens met dienstverleners. Dit zijn partijen die wij in de arm nemen om bepaalde functies voor ons uit te voeren. Zij zijn contractueel verplicht om de persoonsgegevens uitsluitend voor die functie te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om niet gediscrimineerd te worden voor het uitvoeren van uw rechten onder de CCPA.

U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar de bovenstaande contactgegevens, onder vermelding van uw naam, e-mailadres en een beschrijving van uw verzoek.

 

Aanvullende informatie voor inwoners van Brazilië

Onder de algemene wet gegevensbescherming van Brazilië (de 'LGPD') heeft u het recht op inzage, rectificatie, overdraging en verwijdering van uw gegevens, op bevestiging dat we uw gegevens verwerken. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die toestemming in te trekken.

 

DIENST-SPECIFIEKE INFORMATIE

In dit deel van onze privacyverklaring vindt u specifieke informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen onze website. Zie het bovenstaande gedeelte voor informatie over verwerkingsprocessen met betrekking tot spellen/walkthroughvideo's en de website.

Account: Op onze spellensite heeft u de optie om een account aan te maken. Als u besluit een account aan te maken, verzamelen we uw inloggegevens (uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord).

Hosting en contentlevering: Spellensites worden gehost door externe leveranciers van webservers en webcontent. Telkens wanneer u een verzoek indient, bijvoorbeeld door op een link op ons platform te klikken, wordt de informatie die dit verzoek mogelijk maakt (zoals informatie over uw apparaat en over de verzochte inhoud) naar de externe servers gestuurd. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde content sneller te kunnen laten zien. We verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te leveren en verbeteren, en de werking ervan te garanderen.

 

Klantenservice: Als u via ons e-mailadres contact met ons opneemt voor klantenservice, zal een extern klantenservicebedrijf uw e-mailadres en de inhoud van uw verzoek verwerken om u ondersteuning te bieden. De verzoekgeschiedenis helpt ons een nieuwe verzoek op te lossen en wordt opgeslagen als bescherming tegen eventuele rechtsvorderingen in de toekomst. We verwerken deze gegevens op grond van de uitvoering van een contract om u klantenservice te bieden, en bewaren deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren en om ons te kunnen beschermen tegen eventuele rechtsvorderingen in de toekomst.

Analyse: Wij gebruiken web- en socialmedia-analysebedrijven voor inzichten in hoe populair onze spellen zijn op social media en om het verkeer op spellensites bij te houden, bijvoorbeeld na wijzigingen aan de website. Hiervoor verwerken we informatie over uw apparaat, gegevens over verzoeken (zoals de URL van uw huidige website en die van de website waar u vandaan kwam) en speciale evenementen (bijvoorbeeld wanneer u een link deelt met uw vrienden in het socialmediaplatform). Ook verwerken we uw volledige IP-adres om meer inzicht te krijgen in hoe u onze spellen of onze website gebruikt, en om onze spellen en websites te verbeteren. We verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u ons geeft in het pop-upvenster dat u te zien krijgt wanneer u voor het eerst onze spellensites bezoekt. Ook verwerken we uw IP-adres en gebruikers-ID om het aantal unieke gebruikers van onze diensten binnen onze bedrijven groep vast te stellen. We verwerken uw persoonsgegevens voor deze activiteit op basis van gerechtvaardigd belang.

Speldistributeurs: Op onze spellensites bieden we spellen van externe speldistributeurs die uw persoonsgegevens verwerken. Zoals beschreven in het onderdeel met algemene informatie speelt u dergelijke spellen in de omgeving van die externe ontwikkelaar waar wij geen controle over hebben. Wanneer u hun spellen speelt, worden uw gegevens door de externe speldistributeurs verwerkt en dienen zij dus uw geldige toestemming te verkrijgen. Wij ontvangen alleen anonieme statistieken en inkomstenrapporten van externe speldistributeurs.

We raden u daarom aan om het privacybeleid van dergelijke speldistributeurs te raadplegen voordat u hun spel start. U vindt de derde partijen door wie uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden door het spelen van onze spellen via de volgende link: Lijst van derden.

Laatst gespeelde spellen: Om uw spelervaring gebruiksvriendelijker te maken, tonen wij u de spellen die u het laatst hebt gespeeld. Deze informatie wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen en verwijderd wanneer de browsercache handmatig of automatisch wordt gewist. We verwerken deze informatie op grond van ons gerechtvaardigd belang om u een praktische gebruikerservaring te bieden.

Facebook Connect

We bieden de mogelijkheid om u via Facebook Connect aan te melden voor onze diensten. U wordt hierbij doorgeleid naar Facebook, waar u kunt inloggen met uw gebruikersgegevens voor Facebook. Uw Facebook-account wordt daarna gekoppeld aan onze diensten. Afhankelijk van uw Facebook-instellingen worden via deze koppeling de volgende gegevens naar ons overgedragen en/of opgehaald: uw naam, geboortedatum en e-mailadres.

We gebruiken deze informatie uitsluitend ter identificatie en contractverwerking. Voor meer informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen verwijzen we u naar het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.

https://www.facebook.com/policy.php.

Advertenties: Op spellensites tonen we advertenties van verschillende advertentiebedrijven. Deze advertenties kunnen betrekking hebben op gepersonaliseerde of niet-gepersonaliseerde content. Om u persoonlijke advertenties te tonen, en uitsluitend op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, delen we uw persoonsgegevens (IP-adres, advertentie-ID's en de informatie die u heeft opgegeven voor uw toestemming voor gepersonaliseerde advertenties) via het platform van onze advertentieprovider met externe adverteerders en advertentienetwerken. We gebruiken deze informatie ook om te meten hoe effectief deze advertenties zijn. In onze pop-up voor toestemming, die u te zien krijgt wanneer u onze spellensite voor het eerst bezoekt, kunt u kiezen van welk advertentiebedrijf u gepersonaliseerde advertenties wilt zien. U kunt er ook voor kiezen om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te krijgen. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen in uw privacy-instellingen. Als u ervoor kiest om helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, krijgt u nog steeds advertenties te zien, maar sluiten die niet aan op uw interesses omdat die gebaseerd zijn op content en niet de gebruiker.

Beoordelingsfunctie: U kunt de spellen op onze spellensites beoordelen door ze een 'duim omhoog' of 'duim omlaag' te geven in de vorm van pictogrammen. Het is in ons gerechtvaardigd belang om onze gebruikers een overzicht te bieden van spellen met de hoogste populariteit en beoordelingen. Wanneer u op een beoordelingsknop klikt, bewaren wij de verzamelde beoordelingsgegevens. Het resultaat van alle ingevoerde beoordelingen wordt gebruikt om elk spel een score van 1 t/m 5 te geven. Ook wordt er een lokaal tekstbestand opgeslagen om te voorkomen dat een spel meerdere keren door dezelfde gebruiker wordt beoordeeld. We slaan deze gegevens op in de lokale opslag van uw browser en delen die niet met andere partners.