Privacybeleid

1. Gegevensbescherming: een overzicht

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze website?

De verzamelde gegevens worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder zijn te vinden in de wettelijk verplichte verklaring van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons geeft. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op een contact formulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn primair technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, of het tijdstip waarop u een pagina opent. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens worden verzameld om zorg te dragen voor het goed functioneren van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u ten opzichte van uw gegevens?

U heeft ten alle tijden het recht om informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de oorsprong en ontvangers ervan, en het doel waarmee de gegevens verzameld zijn, zonder enige kosten. U heeft ook het recht om correctie, blokkering, of verwijdering van de gegevens te verzoeken. Hiervoor kunt u op ieder moment contact met ons opnemen via het adres aangegeven in de wettelijk verplichte verklaring, ook als u verdere vragen over privacy en gegevensbescherming heeft. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen statistische analyses gemaakt worden van uw surfgedrag. Dit gebeurt primair door middel van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is gewoonlijk anoniem; we kunnen u niet identificeren vanuit deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of deze voorkomen door geen gebruik te maken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie is beschikbaar in het privacy beleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden die er tot uw beschikking staan in dit opzicht.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk, en in overeenstemming met de wettelijke regels voor gegevensbescherming en dit privacy beleid.

Wanneer u deze website gebruikt, zullen verschillende persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Dit privacy beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat in het versturen van gegevens via het internet (bijv. via email communicatie) er leemtes kunnen zijn in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling betreffende de partij verantwoordelijk voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van de gegevens op deze website is:

Zigiz
Beechavenue 182
1119 PX Schiphol-Rijk

Email: help@zigiz.com

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen beslist over de doelen en middelen van het verwerken van persoonsgegevens (namen, email adressen etc.)

Het intrekken van uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens

Veel van de verwerking van gegevens is alleen mogelijk met uw expliciete toestemming. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor volstaat een informele email. De rechtmatigheid van de reeds voltooide verwerking van gegevens wordt niet beïnvloed door het intrekken van de toestemming.

Recht op het indienen van een klacht bij regelgevende instanties

In het geval van een schending van de wetgeving voor gegevensbescherming, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie met betrekking tot wetgeving voor gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van Duitsland, waar de hoofdvestiging van onze onderneming zich bevindt. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de gegevens die we verwerken op basis van uw toestemming, of in het uitvoeren van een overeenkomst, automatisch te laten versturen naar uzelf of naar een derde partij in een standaard machineleesbaar formaat. Wanneer u een directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij wenst, voldoen wij hier aan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS encryptie voor veiligheidsredenen en voor de bescherming van het verzenden van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen wanneer er in de adresregel van uw browser https:// staat in plaats van http:// en het slot pictogram in de adresbalk van uw browser zichtbaar is.

Wanneer SSL of TLS encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derde partijen gelezen worden.

Versleutelde betalingen op deze website

Als u een overeenkomst aangaat die vereist dat u ons uw betalingsinformatie stuurt (bijv. bankrekeningnummer voor automatische incasso), dan hebben we deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties via gebruikelijke betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via versleutelde SSL of TLS verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen wanneer er in de adresregel van uw browser https:// staat in plaats van http:// en het slot pictogram in de adresbalk van uw browser zichtbaar is.

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, heeft u op ieder moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger hiervan, en het doel waarvoor deze verwerkt zijn. U heeft ook het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren, of te verwijderen. Hiervoor, of wanneer u verdere vragen heeft over het onderwerp van persoonsgegevens, kunt u ons op ieder moment contacteren op het adres vermeld in de wettelijk verplichte verklaring.

Verzet tegen commerciële e-mails

Hierbij verbieden we nadrukkelijk dat de contactgegevens gepubliceerd in de context van de wettelijk verplichte verklaring, gebruikt worden voor het versturen van commerciële of informatieve materialen waar niet uitdrukkelijk om gevraagd is. De website beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische maatregelen te nemen wanneer ongevraagd reclame materiaal wordt ontvangen, bijvoorbeeld via spam emails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf benoemd.

Volker Richter
Hosiepen 72
44869 Bochum

Telefoon: 0800 630 630 3
E-mail: info@coderain.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze web pagina’s gebruiken cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer, en bevatten geen virussen. Cookies helpen om onze website meer gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser bewaard worden en op uw computer opgeslagen worden.

De meeste van de cookies die we gebruiken zijn de zogeheten “session cookies.” Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat staan tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de site opnieuw bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het gebruik van cookies, zo kunt u per geval beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Uw browser kan ook zo ingesteld worden dat in bepaalde omstandigheden cookies automatisch geaccepteerd of geweigerd worden, of dat cookies automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies te bieden voor uw gebruik (zoals de winkelwagen) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 paragraaf 1, letter f van de AVG. De website beheerder heeft een gerechtvaardigd belang in het opslaan van cookies om te zorgen voor een optimale service vrij van technische fouten. Als andere cookies (zoals degenen die gebruikt worden om uw surfgedrag te analyseren) ook worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in dit privacy beleid.

Server log bestanden

De website provider verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:

  • Type en versie van de browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van verzoek aan de server
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De grond voor het verwerken van gegevens is Art. 6 (1) (f) AVG, waarmee verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor maatregelen voorafgaande aan een overeenkomst is toegestaan.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot de extra mogelijkheden die we daar bieden. De invoergegevens worden alleen gebruikt met het doel de betreffende site of dienst te gebruiken waarvoor u zich geregistreerd heeft. De verplichte informatie die tijdens de registratie gevraagd wordt, dient volledig verstrekt te worden. Uw registratie zal anders geweigerd worden.

Om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen binnen onze website of technische veranderingen, zullen we het bij de registratie aangegeven email adres gebruiken.

We verwerken de gegevens die verstrekt zijn bij de registratie alleen op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1)(a) AVG. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor volstaat een informele email. De rechtmatigheid van de reeds voltooide verwerking van gegevens wordt niet beïnvloed door het intrekken van de toestemming.

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie verzameld zijn zolang u bij onze website geregistreerd blijft. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Verwerken van gegevens (klant- en contract gegevens)

We verzamelen, verwerken, en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om met ons rechtsbetrekkingen tot stand te brengen of aan te passen (vooraf bepaalde gegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) (b) AVG waarmee gegevens verwerkt kunnen worden om een contract te vervullen, of voor maatregelen voorafgaande aan een contract. We verzamelen, verwerken, en gebruiken uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover noodzakelijk om u toegang tot onze diensten te verlenen, of de kosten hiervoor in rekening te brengen.

Verzamelde klantgegevens zullen verwijderd worden na het verwerken van de opdracht of het beëindigen van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud.

We versturen persoonlijke identificeerbare gegevens naar derden alleen voor zover noodzakelijk is om te voldoen aan de voorwaarden van uw overeenkomst met ons, bijvoorbeeld naar banken die zorg dragen voor het verwerken van uw betalingen.

Uw gegevens zullen niet overgedragen worden voor enig ander doel, tenzij u uw expliciete toestemming hiervoor gegeven heeft. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor het aanbieden van advertenties zonder uw expliciete toestemming.

De grond voor het verwerken van gegevens is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor maatregelen voorafgaande aan een overeenkomst is toegestaan.

5. Analytics en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google, een dienst voor web analyse. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruikt van zogeheten “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie die door de cookie wordt voortgebracht over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk verzonden naar een Google server in de VS, en daar bewaard.

Google Analytics cookies worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG. De website beheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruiksgedrag om de website en de advertenties te optimaliseren.

IP anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres zal verkort worden door Google in de Europese Unie of landen die partij zijn bij de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, voordat deze naar de Verenigde Staten verzonden wordt. Alleen in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres naar een Google server in de VS gestuurd, en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over activiteiten op de website, en voor andere diensten aan de website beheerder met betrekking tot website activiteiten en internet gebruik. Het IP-adres dat uw browser verzendt in het kader van Google Analytics zal niet samengevoegd worden met andere gegevens in het bezit van Google.

Browser plugin

U kunt voorkomen dat deze cookies opgeslagen worden door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. We willen u er echter op wijzen dat dit tot gevolg kan hebben dat u niet van de volledige functionaliteit van deze website gebruik kunt maken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie geleverd worden over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), doorgegeven aan- en verwerkt worden door Google, door een plugin te downloaden en installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de onderstaande link te klikken. Een opt-out cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij het bezoeken van onze site in de toekomst: Disable Google Analytics.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Google Analytics, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Uitbestede verwerking van gegevens

We zijn een overeenkomst met Google aangegaan voor onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruiken van Google Analytics.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig email adres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven email adres, en ook dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen, en dragen de gegevens niet aan derden over.

Zodoende zullen we alle gegevens die u op het contact formulier vermeldt, alleen met uw toestemming verwerken, overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken voor het bewaren van uw gegevens en email adres, en het gebruik hiervan voor het sturen van de nieuwsbrief, bijv. met de "afmeld" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds voltooide verwerking van gegevens wordt niet beïnvloed door het intrekken van de toestemming.

De gegevens verstrekt bij het registreren voor de nieuwsbrief zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te versturen totdat u zich uitschrijft en bovenstaande gegevens verwijderd worden. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. email adres voor het lidmaatschap) blijven ongewijzigd.

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. De gegevens die u aanlevert bij het abonneren op onze nieuwsbrief (bijv. uw email adres), zullen worden opgeslagen op CleverReach servers in Duitsland.

Het versturen van onze nieuwsbrieven met CleverReach maakt het mogelijk om het gedrag van onze nieuwsbrief ontvangers te analyseren. Onder andere kunnen we achterhalen hoeveel ontvangers de email geopend hebben, en hoe vaak de verschillende links daarin aangeklikt zijn. Met behulp van conversion tracking kunnen we ook achterhalen of een vooraf bepaalde actie (zoals de aankoop van een product op onze website) plaatsvindt na het klikken van een link in de nieuwsbrief. Voor meer informatie over hoe gegevens door CleverReach geanalyseerd worden, kijk op https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Het verwerken van gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds voltooide verwerking van gegevens wordt niet beïnvloed door het intrekken van de toestemming.

Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief geanalyseerd wordt, zal u zich moeten afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden we een link in iedere nieuwsbrief die we versturen. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevens verstrekt bij het registreren voor de nieuwsbrief zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te versturen totdat u zich uitschrijft en bovenstaande gegevens verwijderd worden. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. email adres voor het lidmaatschap) blijven ongewijzigd.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van CleverReach op https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uitvoeren van een overeenkomst voor het uitbesteden van gegevensverwerking

We zijn een overeenkomst aangegaan met CleverReach voor onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruiken van CleverReach..

7. Plugins en tools

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes gebruikt deze pagina zogeheten web fonts, aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de noodzakelijke web fonts in uw browser cache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor dient uw browser rechtstreeks te verbinden met Google servers. Zo wordt Google op de hoogte gebracht dat onze webpagina vanaf uw IP-adres bezocht werd. Google web fonts wordt gebruikt om een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website te realiseren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG

Wanneer uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaard lettertype gebruikt.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google’s privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/.

8. Betalingsproviders

PayPal

Onze website accepteert onder andere betalingen via PayPal. De aanbieder van deze dienst is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Wanneer u betalen via PayPal kiest, worden de door u geleverde betaalgegevens aan Paypal verstrekt in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) (Toestemming) and Art. 6 (1) (b) DSGVO (Verwerken in het kader van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid om op ieder moment uw toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op eerdere verwerking van verzamelde gegevens.

Sofortüberweisung

Onze website accepteert betalingen via Sofortüberweisung. De aanbieder van deze dienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany.

Sofortüberweisung biedt real-time bevestigingen van betalingen, waardoor wij onmiddelijk ons deel van de overeenkomst kunnen vervullen.

Wanneer u ervoor kiest om met Sofortüberweisung te betalen, levert u een PIN en een geldige TAN aan Sofort GmbH voor toegang tot uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw saldo en voert de overschrijving naar onze rekening uit met behulp van uw TAN. Vervolgens stuurt het direct een bevestiging van betaling. Na het inloggen wordt uw inkomen, de limiet voor rood staan, en de beschikbaarheid van andere rekeningen en het saldo daarvan gecontroleerd.

Naast de PIN en TAN worden de betaalgegevens en persoonlijke informatie naar Sofort GmbH gestuurd. Deze persoonlijke informatie bevat uw naam, adres, telefoonnummers, email adres, IP-adres, en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw betaling. Deze gegevens dienen verzonden te worden om u met zekerheid te identificeren, en fraude te voorkomen.

Gegevens worden naar Sofort GmbH verstuurd in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) (Toestemming) and Art. 6 (1) (b) DSGVO (Verwerken in het kader van een overeenkomst). U heeft de mogelijkheid om op ieder moment uw toestemming in te trekken. Dit beïnvloedt het verwerken van gegevens die eerder verzameld zijn niet.

Voor meer informatie over betalen met Sofortüberweisung, raadpleeg de onderstaande links:

https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/