*
Deze website wordt getoond in het Nederlands.

Nog geen Zigiz account? Meld je hier gratis aan!

Over Zigiz

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de alle Zigiz acties.

 • De actie loopt van 11-04-2012 tot 15-05-2012
 • Deelname aan de actie is vrij en gratis.
 • Deelnemers mogen (per account) één keer meedoen per actie.
 • Per IP adres kan er twee keer worden deelgenomen per actie.
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.Prijzen en actiemechanisme.


 • Gewonnen credits kun je gebruiken om 'for Real' te spelen en echte geldprijzen te winnen. Om gebruik te maken van deze credits heb je een Zigiz account nodig.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
 • Zigiz behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Zigiz of derden.
 • Zigiz behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Zigiz behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.
 • De minimum leeftijdsgrens voor deelname aan deze actie is 16 jaar.
 • Voor zo ver in deze voorwaarden ter zake van bepaalde situaties niet is voorzien, zal Zigiz over deze gevallen beslissen.
 • Zigiz is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies van, diefstal van, beschadiging aan, teleurstelling over en/of vertraging van de prijzen, noch aansprakelijk voor (enige vorm van) schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van de actie of de aanvaarding, het bezit of het gebruik van de uitgereikte prijzen, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Zigiz.
 • Eventuele vragen of klachten kunnen gesteld worden via het feedback formulier.
 
Zigiz op je mobiel!
Altijd en overal de leukste spelletjes spelen? Surf dan met je mobiele telefoon naar m.zigiz.com of scan de QR-code hiernaast.
www.gembly.com - www.zigiz.com © 2003 - 2021   Free Online Games, play as often as you like! Zigiz.com - unlimited fun! Alle rechten voorbehouden

Let op!

Weet je zeker dat je wil uitloggen?

Het huidige spel zal worden beëindigd en je inzet gaat verloren.

Ok

Annuleer